Gwarancja i zwroty

Opaski kompresyjne

1. Opaski kompresyjne objęte są 6-miesięczną gwarancją producenta liczoną od dnia sprzedaży towaru Kupującemu. Dodatkowo produkt objęty jest 30-dniową gwarancją satysfakcji – jeżeli kupujący nie jest zadowolony z efektu działania opaski, ma możliwość zwrotu produktu do punktu sprzedaży w ciągu 30 dni od daty zakupu przy pełnej refundacji kosztów zakupu.

2. Zwrot produktu w trakcie trwania okresu 30–dniowej gwarancji satysfakcji musi odbyć się z poszanowaniem poniższych zasad. Koszty przesyłki w całości pokrywa Kupujący.

 • Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nie zniszczonym opakowaniu (kartonik oraz foliowe opakowanie) oraz kserokopią dowodu zakupu.
 • Opaska nie może nosić śladów użytkowania w nieprawidłowy sposób. Terminem "nieprawidłowy sposób" określa się: przerabianie i modyfikacje produktu, pranie w pralce, suszenie w suszarce bębnowej, prasowanie, złe dopasowanie rozmiaru co może spowodować zniszczenie produktu.

3. Gwarancji na produkt udziela się pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do "Zaleceń" stanowiących załącznik do niniejszych warunków gwarancji.

4. Gwarancja polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie (według uznania Dystrybutora) wadliwego towaru lub podjęciu przez Dystrybutora innych czynności zmierzających do usunięcia wady ukrytej powstałej wyłącznie z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze w chwili jego sprzedania.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (postępowanie reklamacyjne rozpoczyna bieg wyłącznie w przypadku dostarczenia wadliwego towaru Dystrybutorowi wraz z dołączonym pisemnym opisem zgłaszanej wady), oraz kserokopią dowodu zakupu, a Kupujący zostanie poinformowany o sposobie i terminie jej rozpatrzenia.

6. Przesyłka z reklamowanym towarem musi zawierać dowód zakupu towaru oraz dokładny opis zgłaszanej wady. Brak wymienionych dokumentów wyłącza uprawnienia wynikające z niniejszych warunków gwarancji. Koszty przesyłki w całości pokrywa Kupujący.

7. Gwarancja nie obowiązuje w razie stwierdzenia:

 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) użytkowania lub konserwacji towarów,
 • uszkodzeń wynikających z celowego działania użytkownika czy osoby trzeciej,
 • nieprawidłowego przechowywania, transportu, ekspozycji towarów przez Kupującego lub osoby trzecie,
 • uszkodzeń lub utraty właściwości wynikających z naturalnego zużycia towarów,
 • uszkodzeń lub utraty właściwości wynikających z niewłaściwego zastosowania (doboru do schorzenia/dysfunkcji),
 • niezgłoszenia wady w terminie 7 dni od jej ujawnienia się,
 • przerabiania i modyfikacji produktu bez użycia oryginalnych akcesoriów i niezgodnie z zaleceniami producenta,
 • zakupu opasek w nieautoryzowanym punkcie.

8. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

 • wygoda użytkowania,
 • naturalne zużycie, otarcia, przetarcia, zabrudzenia, plamy, przemoczenia,
 • wady jawne widoczne w chwili zakupu,
 • pęknięcia, rozerwania i inne uszkodzenia wynikające z wadliwego zdejmowania/zakładania opasek,
 • wady wynikłe z niewłaściwej konserwacji opaski lub jej braku,
 • uszkodzenia mechaniczne opaski,
 • inne uszkodzenia powstałe w wyniku suszenia opaski w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła,
 • zmiana odcienia koloru produktu pod wpływem światła, np: różny odcień półpary wystawowej od pozostającej w pudełku.

9. W związku z udzieleniem gwarancji strony wyłączają odpowiedzialność Dystrybutora z tytułu rękojmi.

10. W razie stwierdzenia przez Dystrybutora nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji Kupujący może zostać obciążony kosztami dojazdu, przesyłki zwrotnej, kosztami ekspertyzy, itp. w wysokości zwyczajowo przyjętej, które Kupujący będzie zobowiązany zapłacić na wezwanie Dystrybutora.

 

 Szybka dostawa
przesyłką kurierską.

 30 dniowa gwarancja
satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

 Masz wątpliwości?
zadzwoń: +48 730 210 411

Dane kontaktowe

Biegnij szybciej, wydajniej, wygodniej. Regeneruj się szybciej i zapobiegaj kontuzjom. OS1st to jedyne opaski kompresyjne z aktywnym systemem naprzemiennych stref kompresji. Zamień swoje skarpety do biegania na opaski kompresyjne OS1st

 • +48 506 310 411

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi usługami:

Zapisz się do Newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i rabatach, zapisz się już dziś!